Κατάταξη ώς προς
Αποτελέσματα 61 - 75 από 163

Πορσελάνινα Χρώμα

48300 - Κασπώ κεραμικό μεγάλο Γερμανίας 18Χ18Χ16,5

48300

Κασπώ κεραμικό μεγάλο Γερμανίας
18Χ18Χ16,5

48251 - Μπουκάλι κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας 21Χ21Χ33

48251

Μπουκάλι κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας
21Χ21Χ33

48254 - Μπουκάλι κεραμικό μεσαίο Πορτογαλίας 21Χ21Χ27,5

48254

Μπουκάλι κεραμικό μεσαίο Πορτογαλίας
21Χ21Χ27,5

48255 - Μπουκάλι κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας 21Χ21Χ31

48255

Μπουκάλι κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας
21Χ21Χ31

48274 - Κουτί κεραμικό μικρό Πορτογαλίας 13Χ13Χ14,5

48274

Κουτί κεραμικό μικρό Πορτογαλίας
13Χ13Χ14,5

48275 - Κουτί κεραμικό μεσαίο Πορτογαλίας 14Χ14Χ18

48275

Κουτί κεραμικό μεσαίο Πορτογαλίας
14Χ14Χ18

48272 - Κουτί κεραμικό μεσαίο Πορτογαλίας 14Χ14Χ28,5

48272

Κουτί κεραμικό μεσαίο Πορτογαλίας
14Χ14Χ28,5

48273 - Κουτί κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας 16Χ16Χ34

48273

Κουτί κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας
16Χ16Χ34

48198 - Βάζο πορσελάνη μικρό Πορτογαλίας 13Χ13Χ24

48198

Βάζο πορσελάνη μικρό Πορτογαλίας
13Χ13Χ24

48199 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας 13Χ13Χ29

48199

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας
13Χ13Χ29

48200 - Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας 15Χ15Χ40

48200

Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας
15Χ15Χ40

48203 - Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας 12Χ12Χ46

48203

Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας
12Χ12Χ46

48204 - Φιγούρα πορσελάνη μεγάλη Πορτογαλίας 12Χ10Χ32,5

48204

Φιγούρα πορσελάνη μεγάλη Πορτογαλίας
12Χ10Χ32,5

48207 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας 13Χ13Χ33

48207

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας
13Χ13Χ33

48191 - Βάζο κεραμικό μικρό Γερμανίας 14Χ15Χ22

48191

Βάζο κεραμικό μικρό Γερμανίας
14Χ15Χ22