Κατάταξη ώς προς
Αποτελέσματα 46 - 60 από 163

Πορσελάνινα Χρώμα

48360 - Φιγούρα πορσελάνη μικρή Ιταλίας 13Χ13Χ11

48360

Φιγούρα πορσελάνη μικρή Ιταλίας
13Χ13Χ11

48332 - Κασπώ κεραμικό μεσαίο Ιταλίας 40Χ15,5Χ11

48332

Κασπώ κεραμικό μεσαίο Ιταλίας
40Χ15,5Χ11

48331 - Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας 21Χ13Χ26

48331

Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας
21Χ13Χ26

48336 - Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας 23Χ23Χ27

48336

Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας
23Χ23Χ27

48222 - Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας 22Χ22Χ31

48222

Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας
22Χ22Χ31

48306 - Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας 12Χ12Χ11

48306

Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας
12Χ12Χ11

48312 - Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας 15Χ15Χ14

48312

Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας
15Χ15Χ14

48305 - Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας 12Χ12Χ11

48305

Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας
12Χ12Χ11

48303 - Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας 12Χ12Χ11

48303

Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας
12Χ12Χ11

48309 - Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας 15Χ15Χ14

48309

Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας
15Χ15Χ14

48310 - Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας 15Χ15Χ14

48310

Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας
15Χ15Χ14

60126 - Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας 11,5Χ11,5Χ11

60125

Μήλο πορσελάνη μικρό Γερμανίας
11,5Χ11,5Χ11

60126 - Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας 14,5Χ14,5Χ13

60126

Μήλο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας
14,5Χ14,5Χ13

60029 - Μήλο πορσελάνη μεγάλο Γερμανίας 20Χ20Χ16

60029

Μήλο πορσελάνη μεγάλο Γερμανίας
20Χ20Χ16

48298 - Κασπώ κεραμικό μικρό Γερμανίας 11Χ11Χ11

48298

Κασπώ κεραμικό μικρό Γερμανίας
11Χ11Χ11