Κατάταξη ώς προς
Αποτελέσματα 16 - 30 από 135

Πορσελάνινα Χρώμα

48273 - Κουτί κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας 16Χ16Χ34

48273

Κουτί κεραμικό μεγάλο Πορτογαλίας
16Χ16Χ34

48222 - Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας 22Χ22Χ31

48222

Βάζο κεραμικό μεσαίο Ιταλίας
22Χ22Χ31

48198 - Βάζο πορσελάνη μικρό Πορτογαλίας 13Χ13Χ24

48198

Βάζο πορσελάνη μικρό Πορτογαλίας
13Χ13Χ24

48197 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας 16,5Χ16,5Χ31

48197

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας
16,5Χ16,5Χ31

48199 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας 13Χ13Χ29

48199

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας
13Χ13Χ29

48200 - Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας 15Χ15Χ40

48200

Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας
15Χ15Χ40

48201 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας 19Χ19Χ34

48201

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας
19Χ19Χ34

48202 - Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας 22Χ22Χ48,5

48202

Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας
22Χ22Χ48,5

48203 - Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας 12Χ12Χ46

48203

Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας
12Χ12Χ46

48204 - Φιγούρα πορσελάνη μεγάλη Πορτογαλίας 12Χ10Χ32,5

48204

Φιγούρα πορσελάνη μεγάλη Πορτογαλίας
12Χ10Χ32,5

48207 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας 13Χ13Χ33

48207

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Πορτογαλίας
13Χ13Χ33

48206 - Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας 16Χ16Χ38,5

48206

Βάζο πορσελάνη μεγάλο Πορτογαλίας
16Χ16Χ38,5

48191 - Βάζο κεραμικό μικρό Γερμανίας 14Χ15Χ22

48191

Βάζο κεραμικό μικρό Γερμανίας
14Χ15Χ22

48193 - Βάζο κεραμκό μεσαίο Γερμανίας 18,5Χ19,5Χ25

48193

Βάζο κεραμκό μεσαίο Γερμανίας
18,5Χ19,5Χ25

48195 - Βάζο κεραμικό μεγάλο Γερμανίας 20Χ22Χ32,5

48195

Βάζο κεραμικό μεγάλο Γερμανίας
20Χ22Χ32,5