Κατάταξη ώς προς
Αποτελέσματα 16 - 30 από 75

Πορσελάνινα Διάφορα

48055 - Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας 10Χ10Χ37

48055

Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας
10Χ10Χ37

48064 - Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας 28Χ25Χ32,5

48064

Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας
28Χ25Χ32,5

48078 - Φιγούρα κεραμ. μεσαία Πορτογαλίας 11Χ9Χ29

48078

Φιγούρα κεραμ. μεσαία Πορτογαλίας
11Χ9Χ29

48079 - Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας 16Χ11Χ39,5

48079

Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας
16Χ11Χ39,5

48076 - Φιγούρα κεραμ. μεσαία Πορτογαλίας 20Χ20Χ23

48076

Φιγούρα κεραμ. μεσαία Πορτογαλίας
20Χ20Χ23

48077 - Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας 25Χ25Χ31

48077

Φιγούρα κεραμ. μεγάλη Πορτογαλίας
25Χ25Χ31

05152321 - Μπώλ πορσελάνη μεσαίο Ιταλίας 25Χ25Χ12

05152321

Μπώλ πορσελάνη μεσαίο Ιταλίας
25Χ25Χ12

05152316 - Μπουκάλι πορσελάνη μεγάλο Ιταλίας 18Χ18Χ48,5

05152316

Μπουκάλι πορσελάνη μεγάλο Ιταλίας
18Χ18Χ48,5

5020131-40 - Βάζο πορσελάνη μικρό Γερμανίας 10Χ9Χ26,5

5020131-40

Βάζο πορσελάνη μικρό Γερμανίας
10Χ9Χ26,5

5020132-40 - Βάζο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας 13Χ11Χ33

5020132-40

Βάζο πορσελάνη μεσαίο Γερμανίας
13Χ11Χ33

5019609-40 - Φιγούρα πορσελ. μεγάλη Γερμανίας 13Χ8Χ20,5

5019609-40

Φιγούρα πορσελ. μεγάλη Γερμανίας
13Χ8Χ20,5

6018645-48 - Σκιουράκι πορσελάνη μεγάλο Γερμανίας 17Χ10Χ14

6018645-48

Σκιουράκι πορσελάνη μεγάλο Γερμανίας
17Χ10Χ14

5020021Α-40 - Φιγούρα πορσελάνη μικρή Γερμανίας 21Χ8Χ12,5

5020021Α-40

Φιγούρα πορσελάνη μικρή Γερμανίας
21Χ8Χ12,5

5020022Α-40 - Φιγούρα πορσελάνη μεσαία Γερμανίας 27Χ9Χ17

5020022A-40

Φιγούρα πορσελάνη μεσαία Γερμανίας
27Χ9Χ17

5020021Β-40 - Φιγούρα πορσελάνη μικρή Γερμανίας 21,5Χ10Χ13,5

5020021B-40

Φιγούρα πορσελάνη μικρή Γερμανίας
21,5Χ10Χ13,5