Κατάταξη ώς προς
Αποτελέσματα 16 - 30 από 111

Γυάλινα

30095 - Βάζο γυάλινο μεγάλο Ιταλίας 22,5Χ22,5Χ80

30095

Βάζο γυάλινο μεγάλο Ιταλίας
22,5Χ22,5Χ80

30106 - Ποτήρι γυάλινο μικρό Ιταλίας 11,5Χ11,5Χ30,5

30106

Ποτήρι γυάλινο μικρό Ιταλίας
11,5Χ11,5Χ30,5

30105 - Ποτήρι γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 11,5Χ11,5Χ35

30105

Ποτήρι γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
11,5Χ11,5Χ35

30104 - Βάζο γυάλινο μεγάλο Ιταλίας 34Χ34Χ70

30104

Βάζο γυάλινο μεγάλο Ιταλίας
34Χ34Χ70

30103 - Βάζο γυάλινο ψηλό Ιταλίας 34Χ34Χ80

30103

Βάζο γυάλινο ψηλό Ιταλίας
34Χ34Χ80

30108 - Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 10Χ10Χ25

30108

Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
10Χ10Χ25

30111 - Βάζο γυάλινο μπούλ Ιταλίας 36Χ36Χ35

30111

Βάζο γυάλινο μπούλ Ιταλίας
36Χ36Χ35

30114 - Βάζο γυάλινο μεγάλο Ιταλίας 33Χ33Χ60

30114

Βάζο γυάλινο μεγάλο Ιταλίας
33Χ33Χ60

30073 - Μπώλ γυάλινο μεγάλο Ιταλίας 35Χ35Χ8,5

30073

Μπώλ γυάλινο μεγάλο Ιταλίας
35Χ35Χ8,5

30074 - Κουτί γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 23Χ23Χ31,5

30074

Κουτί γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
23Χ23Χ31,5

30076 - Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 28Χ28Χ19

30076

Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
28Χ28Χ19

30077 - Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 27Χ27Χ38,5

30077

Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
27Χ27Χ38,5

30079 - Μπώλ γυάλινο μεγάλο Ιταλίας 35Χ35Χ8,5

30079

Μπώλ γυάλινο μεγάλο Ιταλίας
35Χ35Χ8,5

30080 - Κουτί γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 16Χ16Χ30,5

30080

Κουτί γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
16Χ16Χ30,5

30082 - Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας 18Χ18Χ50

30082

Βάζο γυάλινο μεσαίο Ιταλίας
18Χ18Χ50